EngРусTürk


Türkiye


TürkAkım, Rusya'nın Karadeniz kıyısından başlayıp denizaltından 930 kilometre boyunca ilerliyor.

TürkAkım’ın Sağladığı Yararlar

Alıcılarına yönelik doğalgaz tedariki konusundaki sorumluluğunu ciddiyetle üstlenen Rusya, sözleşme yükümlülüklerini her zaman yerine getirmiştir. Doğalgazı doğrudan aktarabilen boru hatları, enerji arz güvenliği konusunda kilit öneme sahiptir.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmı Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye'deki kara çıkışı tesislerine bağlanıyor.

Mevcut Talep:
462 mmk
Öngörülen talep:
521 mmk
TürkAkım
31.5 mmk
İthalat
202 mmk
Üretim
260 mmk
2014
Gereken ilave
ithalat hacmi:
125 mmk
İthalat
327 mmk
Üretim
194 mmk
2030

2011 yılından beri faaliyette olan Kuzey Akım Boru Hattı, Almanya ve diğer kuzey Avrupa ülkelerine kesintisiz doğalgaz akışının teminatı olarak bir süredir faaliyet gösteriyor. Mavi Akım Boru Hattı üzerinden ise 2003 yılından bu yana Türkiye’ye de doğrudan doğalgaz tedarik ediliyor.

Türkiye’nin batısı ile güney ve güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz aktarımı için ise, kırk yıla yakın bir süredir Ukrayna üzerinden gelen eski bir sistem kullanılıyordu. 20 yılı aşkın süredir bu sistemin yenileme çalışmalarına yeterli yatırım yapılmadığından, güvenilirliğini yitiren bu sisteme bağımlı ülkeler için enerji arz güvenliğinde riskler söz konusuydu.

Güvenilir bir güzergah

TürkAkım, Türkiye ve Avrupa’yı Rusya’nın doğalgaz rezervlerine doğrudan bağlayarak yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesiyle enerji arz güvenliği için kilit bir çözüm oluşturuyor.

AB ve Türkiye Doğalgaz Talebi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
2016 Dünya Enerji Görünümü
(Yeni Politikalar Senaryosu)
mmk: milyar metreküp

Yerel Yatırım ve Fırsatlar

TürkAkım Projesi’nin, hayata geçirildiği bölgelerde yaşayanlar için ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmasının önemine inanıyoruz. Toplumsal Yatırım Programımız, bölge sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Uygulanan projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve hayata geçirilmesi aşamalarında katılımcı bir süreç yürütülüyor.

Daha geniş ölçekte, TürkAkım Projesi kapsamında Türkiye’de ve diğer bölge ülkelerinde gerekli altyapının geliştirilmesi, sanayinin modernizasyonuna destek oluyor.

TürkAkım ayrıca, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin jeostratejik önemini daha da artırıyor.

Azami güvenlik için tasarlandı

İki kilometreyi aşkın derinliklerde inşa edilen TürkAkım, teknik açıdan sektörün mevcut sınırlarının ötesine geçiyor.