EngРусTürk

Benzersiz Bir Proje

TürkAkım, 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenecek 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olarak, sektörün teknik sınırlarını ileriye taşıyan bir proje olacak.

Açık deniz boru hatları, her biri 12 metre uzunluğunda binlerce boru kesitinden oluşacak.

Azami güvenlik için tasarlandı

TürkAkım’ı oluşturan açık deniz boru hatları, her biri 12 metre uzunluğunda binlerce boru kesitinden oluşuyor. Borular özel fabrikalarda üretilip kıyılardaki inşaat alanlarına gönderiliyor. Boru çeperi, 39 milimetre kalınlığında yüksek kaliteli ve yüksek basınca dayanıklı karbon manganez çelikten üretiliyor.

Kıyı yakınına döşenecek borular, denizdeki hareketliliğe karşı daha da dayanıklı ve korumalı olması için betonla kaplanıyor.

Boru hatları, doğalgazın kaynak noktasından tüketim noktasına aktarımı için güvenli, uygun ve etkili bir taşıma yöntemidir.

TürkAkım, tam olarak işletime girdiğinde yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesiyle Türkiye ve çevresine güvenilir enerji arzı sağlayacak.

Sığ sularda döşenecek borular daha da dayanıklı olması için 5 ila 8 cm kalınlığında beton ile kaplanıyor

Beton
kaplama

3,9 cm kalınlığında
çelik boru duvarı

Dış çeperde
korozyona karşı
üç kat polipropilen
kaplama

İç çeperde
sürtünmeye karşı
epoksi kaplama

Boruların açık denizde döşenmesi

Borular, dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’e taşındıktan sonra bu gemide birleştirilip ana düzeneğe kaynak yapılıyor. Boru düzeneği suya indirilmeden önce kaynaklama noktası test edilerek üzeri koruma için kaplanıyor.

Pioneering Spirit, yol aldıkça boru düzeneğine yeni kesimler ekleyecek şekilde Karadeniz’in bir kıyısından diğer kıyısına doğru ilerliyor. Gemi 24 saat çalışarak günde 3 kilometre uzunluğunda boru hattı döşeyebiliyor.

Borular üretildikten sonra Karadeniz kıyısında bulunan depolama alanına getiriliyor.

Levha üretimi

Levhalar

Kaynaklama

Ultrason ve Röntgen

Özel kaplama

Limana aktarım

Depolama alanına aktarım

Geçici depolama

Gemiye aktarım

Özel döşeme gemisiSektörde Yeni Bir Çıta

TürkAkım’ın teknik ve fiziksel özellikleri doğalgaz taşıma sektöründe yeni standartlar belirliyor. TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, 2200 metre derinlikte döşenecek en büyük sistem olacak.

Boru hattı boyunca uluslararası standartların en iyi şekliyle uygulandığından emin olmak için projenin her aşaması bağımsız denetimcilerin sıkı denetimine tabi olacak.

Sualtı çekimi

Derin denizlerde, nesnelerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve güzergahın görsel denetiminin gerçekleştirilmesi için uzaktan kumandalı araç kullanılarak çekim yapılabiliyor. Uzaktan Kumandalı Aracın üzerinde dikkate alınması gereken nesneleri bulmakta kullanılan sonar ya da manometre gibi araçlar da taşınabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü sismik tarama

Araştırma gemisinin ürettiği ses dalgası deniz tabanına çarptığında ortaya çıkan ses etkisi deniz tabanının altında yayılıyor. Araştırmacılar geri dönen titreşimleri inceleyerek deniz tabanı altının akustik görüntüsünü oluşturuyor.

Eko sondaj

Çoklu sinyal verebilen yankı cihazı kullanılarak oluşturulan akustik titreşim deniz tabanına farklı yönlerde çarpıp geri dönerek deniz tabanı profiline ilişkin bilgi sağlıyor.

Bu cihazdan edilen bilgilerle su derinliğini ve deniz tabanının şeklini gösteren üç boyutlu bir model oluşturuluyor.

Taban altı profil taraması

Ses sinyalleri deniz tabanına dönüştürücüyle dikey olarak yayılıyor ve sinyalin dönüşü alıcılarla kaydediliyor. Bu yöntem, sahanın boru döşemeye uygunluğunu belirlemek için deniz tabanının altındaki tortu ya da kaya katmanlarının görüntüsünün elde edilmesini sağlıyor.

Yan taramalı sonar incelemesi

Deniz tabanı üzerinde daha geniş alanların görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bu teknik, belli bir noktadan sağa ve sola doğru 500 metreye kadar olan sahayı tarayarak güzergahın yakınında herhangi bir engel olup olmadığına ilişkin bilgi sağlıyor.

Deniz tabanı numuneleri

Deniz tabanının farklı derinliklerinden alınan toprak örnekleri laboratuvarda incelenerek deniz tabanının boru döşemeye elverişli olup olmadığı belirleniyor.

Azami Derinlik, m
Açık Deniz Uzunluğu, km
100
500
1000
70
Franpipe, Kuzey Denizi, ø 110 cm
210
Kuzey Akım, Baltik Denizi, ø 122 cm
360
Langeled, Kuzey Denizi, ø 112 cm
400
Mağrip-Avrupa, Akdeniz, ø 56 cm
610
Trans-Akdeniz, Akdeniz, ø 59 cm
1150
Yeşil Akım, Akdeniz, ø 81 cm
2150
Mavi Akım, Karadeniz, ø 61 cm
2160
Medgaz, Akdeniz, ø 61 cm
2200
TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz, ø 81 cm
2530
Perdido Norte, Meksika Körfezi, ø 46 cm

Derin Denizlerin Keşfi

TürkAkım projesi, yüksek basınç altında dayanıklı ve güvenli bir boru hattı yaratmak için uzman mühendislerin deneyimleriyle en gelişmiş boru hattı tasarım ve teknolojisini kullanıyor. Sistem, her biri 81 cm çapında ve 12 metre uzunluğunda boru kesitlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan 2 ayrı boru hattından oluşuyor. Çelik üretiminde ve yüksek hassasiyetli boru imalatında en yeni teknikleri kullanan mühendislerimiz, 39 mm kalınlığında son derece dayanıklı borular tasarlamayı başardılar. Hem dış su basıncına, hem de 300 barlık iç tasarım basıncına dayanıklı 150.000’den fazla borunun kullanılacağı bu sistem, yüksek miktarda doğalgazın güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

Bu benzersiz tasarım özellikleri sayesinde, TürkAkım açık deniz doğalgaz taşımacılığı sektöründe yeni bir çıta belirleyecek.

Boru hattının emniyet ve güvenlik denetimi

Boru hattının iç kısmı, belli aralıklarla boru denetim araçları (PIG) kullanılarak denetlenecek. PIG’ler, boru hattına Rusya’daki kara çıkışı tesislerinde girip doğalgaz akışıyla beraber Kıyıköy yakınındaki kara çıkış tesislerine doğru ilerleyerek burada özel PIG alıcılarıyla hattan çıkarılacak.

Eğimler, çukurlar, anormal deniz taban arazileri ve kıta sahanlığı sınırı gibi boru hattı güzergahının hassas kısımları, başlangıçta yılda bir, sonrasında da izleme raporlarının sonuçlarının gerekli gördüğü sıklıkta olmak üzere daha sık taranacak.