EngРусTürk


Lüleburgaz
Kıyıköy
Anapa
TürkAkım, Rusya kıyısında Anapa kenti yakınlarında başlıyor. Bu başlangıç noktasında açık deniz boru hattı, Gazprom’un geniş Rus doğalgaz ağına bağlanacak.

Gelecek için Enerji

Güvenilir doğalgaz tedariki konusundaki sorumluluğunu ciddiyetle ele alan Gazprom, bu bağlamda sözleşme yükümlülüklerini her zaman yerine getirmiştir.

TürkAkım Boru Hattının deniz altından ilerleyen kısmı Karadeniz’in Türkiye kıyısındaki Kıyıköy beldesi yakınlarında yer alacak olan kara çıkışı tesislerine bağlanacak.

Mevcut Talep:
512 mmk
Öngörülen talep:
526 mmk
TürkAkım
31.5 mmk
İthalat
232 mmk
Üretim
280 mmk
2013
Gereken ilave
ithalat hacmi:
93 mmk
İthalat
325 mmk
Üretim
201 mmk
2030

Kuzey Akım boru hattı, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine kesintisiz doğalgaz akışının güvencesi veriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerine Mavi Akım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarik ediliyor.

Türkiye’nin batısı ile Avrupa ülkelerinin bir kısmı doğalgaz konusunda halen Ukrayna üzerinden gelen görece eski bir sisteme bağlı durumdadır. 20 yılı aşkın süredir yeterli yatırım ve yenileme gerçekleştirilmediğinden, bu sistem güvenilirliğini yitirmiş, enerji için bu sisteme bağımlı olan ülkeler açısından riskli hale gelmiştir.

Güvenilir bir güzergah

TürkAkım bu sorunu, Rusya’nın doğalgaz rezervlerine doğrudan bağlantıyla bölgeye yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyarak çözecek.

AB ve Türkiye Doğalgaz Talebi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
2015 Dünya Enerji Görünümü
(Yeni Politikalar Senaryosu)
mmk: milyar metreküp

Yerel Yatırım ve Fırsatlar

TürkAkım, inşaat sürecinde ekonomik ve toplumsal alanda yerel halka yönelik doğrudan ya da dolaylı yatırımları beraberinde getirecek.

TürkAkım projesi kapsamında Türkiye’de ve diğer bölge ülkelerinde gerekli altyapının geliştirilmesi, sektörün modernizasyonunu destekleyecek.

TürkAkım ayrıca, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin jeostratejik önemini artırmasına yardımcı olacak. Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören ve gitgide daha önemli bir bölgesel enerji merkezi haline gelen Türkiye, TürkAkım ile beraber doğalgaz arzında Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacaktır.

Azami güvenlik için tasarlandı

Teknik açıdan sektörün mevcut sınırlarının ötesine geçecek olan TürkAkım, 2 kilometreyi aşkın derinlikte inşa edilecek.