EngРусTürk


Lüleburgaz
Kıyıköy
Anapa
TürkAkım, Rusya kıyısında Anapa kenti yakınlarında başlıyor. Bu başlangıç noktasında açık deniz boru hattı, Gazprom’un geniş Rus doğalgaz ağına bağlanacak.

Sağlayacağı Yararlar

Doğalgaz tedarik etmekteki sorumluluğunu ciddiyetle üstlenen Rusya, sözleşme yükümlülüklerini her zaman yerine getirmiştir. Gaz ithalatında doğrudan taşıma sağlayan boru hattı güzergahları, gaz arzı güvenliği konusunda kilit öneme sahiptir.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın deniz altından ilerleyen kısmı Karadeniz’in Türkiye kıyısındaki Kıyıköy yakınlarında yer alacak olan kara çıkışı tesislerine bağlanacak.

Mevcut Talep:
462 mmk
Öngörülen talep:
521 mmk
TürkAkım
31.5 mmk
İthalat
202 mmk
Üretim
260 mmk
2014
Gereken ilave
ithalat hacmi:
125 mmk
İthalat
327 mmk
Üretim
194 mmk
2030

Kuzey Akım boru hattı, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine kesintisiz doğalgaz akışının güvencesi veriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerine Mavi Akım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarik ediliyor.

Türkiye’nin batısı ile Avrupa ülkelerinin bir kısmı doğalgaz konusunda halen Ukrayna üzerinden gelen görece eski bir sisteme bağlı durumdadır. 20 yılı aşkın süredir yeterli yatırım ve yenileme gerçekleştirilmediğinden, bu sistem güvenilirliğini yitirmiş, enerji için bu sisteme bağımlı olan ülkeler açısından riskli hale gelmiştir.

Güvenilir bir güzergah

TürkAkım bu sorunu, Rusya’nın doğalgaz rezervlerine doğrudan bağlantıyla bölgeye yıllık 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyarak ortadan kaldıracak.

AB ve Türkiye Doğalgaz Talebi

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
2016 Dünya Enerji Görünümü
(Yeni Politikalar Senaryosu)
mmk: milyar metreküp

Yerel Yatırım ve Fırsatlar

TürkAkım, inşaat sürecinde ekonomik ve toplumsal alanda yerel halka yönelik doğrudan ya da dolaylı yatırımları beraberinde getirecek.

TürkAkım projesi kapsamında Türkiye’de ve diğer bölge ülkelerinde gerekli altyapının geliştirilmesi, sektörün modernizasyonunu destekleyecek.

TürkAkım ayrıca, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin jeostratejik önemini artırmasına yardımcı olacak. Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören ve gitgide daha önemli bir bölgesel enerji merkezi haline gelen Türkiye, TürkAkım ile beraber doğalgaz arzında Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacaktır.

Azami güvenlik için tasarlandı

Teknik açıdan sektörün mevcut sınırlarının ötesine geçecek olan TürkAkım, 2 kilometreyi aşkın derinlikte inşa edilecek.