EngРусTürk

Türkiye Mevzuatına Göre ÇED

TürkAkım Boru Hattının yaklaşık 700 km’lik kısmı Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Türkiye sularından geçecek. Boru hattının bu kısmının Türkiye çevre standartları ve mevzuatına uygun olarak geliştirilmesi için gerekli Çevresel Etki Değerlendirmesi hazırlanıyor.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşaması, TürkAkım Boru Hattının geliştirilmesi sürecinde projenin yerel çevre ve halk üzerindeki olası etkisini asgari düzeye indirmek için çevresel koşulları, yerel halkı ve boru hattı güvenliğini dikkate alıyor.

Projenin Türkiye kesimi, Türkiye’deki çevre mevzuatına ve izin koşullarına uygun olarak geliştiriliyor.

Mevcut Veriler

TürkAkım Boru Hattının Türkiye kesimine ilişkin ÇED ve izinler süreci, iki kısımdan oluşuyor. Proje şirketi South Stream Transport halen, Türkiye ve Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgelerinin arasındaki sınırdan Türkiye kıyısına kadar olan yaklaşık 275 kilometre uzunluğundaki kısıma ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi yürütüyor. Açık deniz kesiminin geri kalanı için gerekli ÇED ise Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesinin sonuçları geçerliğini koruyor.

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerin sonuçları TürkAkım Açık Deniz Boru Hattının geliştirilmesinde de kullanılacak. Kamu kesimindeki uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve balıkçılık örgütleri de dahil olmak üzere Türkiye’deki paydaşlarla bu değerlendirmeler kapsamında istişareler gerçekleştirildi. Açık deniz güzergahının yeni kesimiyle kara çıkışı için gerçekleştirilecek ÇED kapsamında ayrıca istişareler yürütülerek Kıyıköy bölgesindeki paydaşların da projeye ilişkin görüşleri alınacak.

Rusya’da ÇED

TürkAkım Boru Hattı, Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayarak Rusya sularında yaklaşık 230 km ilerleyecek.