EngРусTürk

Türkiye mevzuatına göre ÇED

Boru hattının yaklaşık 700 km’lik kısmı Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Türkiye sularında yer alacak. Boru hattının bu kısmının Türkiye çevre standartları ve mevzuatına uygun olarak geliştirilmesi için gerekli Çevresel Etki Değerlendirmesi tamamlandı.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşaması, TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın geliştirilmesi sürecinde projenin yerel çevre ve halk üzerindeki olası etkisini asgari düzeye indirmek için çevresel koşulları, yerel halkı ve boru hattı güvenliğini dikkate alıyor.

Projenin Türkiye kesimi, Türkiye’deki çevre mevzuatına ve izin koşullarına uygun olarak geliştiriliyor.

Mevcut Veriler

TürkAkım Boru Hattı’nın Türkiye kesimine ilişkin ÇED ve izinler süreci, iki kısımdan oluşuyor. Proje şirketi South Stream Transport, Türkiye ve Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgelerinin arasındaki sınırdan Türkiye kıyısına kadar olan yaklaşık 275 kilometre uzunluğundaki kısıma ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni tamamladı. Açık deniz kesiminin geri kalanına ilişkin ÇED için ise Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin sonuçları geçerliğini koruyor.

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerin sonuçları TürkAkım Açık Deniz Boru Hattının geliştirilmesinde de kullanılıyor. Kamu kesimindeki uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve balıkçılık örgütleri de dahil olmak üzere Türkiye’deki paydaşlarla bu değerlendirmeler kapsamında istişareler gerçekleştirildi. Açık deniz güzergahının yeni kesimiyle kara çıkışı için gerçekleştirilen ÇED kapsamında ayrıca istişareler yürütülerek Kıyıköy bölgesindeki paydaşların da projeye ilişkin görüşleri alındı.

Rusya’da ÇED

TürkAkım Boru Hattı, Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayarak Rusya sularında yaklaşık 230 km ilerleyecek.