EngРусTürk

EIA in accordance with Turkish Legislation

Açık deniz boru hattının yaklaşık 700 kilometrelik kısmı Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Türkiye sularında yer alıyor. Boru hattının bu kesiminin Türkiye çevre standartları ve mevzuatına uygun olarak geliştirilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerçekleştirildi.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşaması, TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın geliştirilmesi sürecinde projenin yerel çevre ve halk üzerindeki olası etkisini asgari düzeye indirmek için çevresel koşulları, bölge halkının refahını ve boru hattı güvenliğini dikkate aldı.