EngРусTürk

Rusya mevzuatına göre ÇED

TürkAkım Boru Hattı, Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayarak Karadeniz’in altından Rusya sularında 230 km boyunca ilerleyerek Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ulaşacak.

Boru hatları, doğalgazın kaynağından kullanılacağı piyasaya aktarımı için güvenli, pratik ve etkili bir taşıma yöntemidir. TürkAkım, tam olarak işletime alındığında yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sağlayarak Türkiye ve bölge ülkeleri için güvenilir bir enerji tedariki sağlayacak.

Boru hattının Rusya kısmı, gerek kara gerekse açık deniz bölümlerinin çevresel etki değerlendirmesi için Rusya izin mevzuatına uygun olarak geliştiriliyor.

Mevcut Veriler

TürkAkım projesi, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı projesi için geçmişte yürütülen kapsamlı değerlendirmeler ve araştırmalardan elde edilen verilerden de yararlanıyor. Rusya kara çıkışı yakınındaki Anapa kenti sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların bu sürece dahil olarak projeye ilişkin dile getirdikleri görüşler, yeni projenin geliştirilmesinde de dikkate alınacak.

Kapsamlı tasarım ve değerlendirme süreciyle olası çevresel etkileri asgariye indirmeye çalışan TürkAkım, projenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için etkilerin telafisi konusunda da gerekli önlemleri alıyor.

Türkiye’de ÇED

Boru hattının yaklaşık 700 km’lik kısmı Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ve Türkiye sularında döşenecek.